Siddeburen | straatinfo

Siddeburen info site

Nieuws en informatie over Siddeburen.

 

112 meldingen

Over Siddeburen

Siddeburen is een dorp in de gemeente Slochteren, in de Nederlandse provincie Groningen. Het dorp telt 3935 inwoners en is daarmee qua inwoneraantal het grootste dorp van de gemeente. Tot 1826 vormde Siddeburen een eigen gemeente, waarna het opging in de gemeente Slochteren.

Vondsten uit de prehistorie tonen aan dat in Siddeburen al ongeveer 4500 jaar geleden mensen geweest zijn en ook gewoond hebben. In totaal werden in Siddeburen en in de directe omgeving 79 voorwerpen uit de Steentijd gevonden, waarvan 14 binnen een straal van ongeveer 800 meter direct aan de zuidkant van het dorp.

Siddeburen wordt in de dertiende-eeuwse kloosterkronieken van de abten Emo en Menko van het klooster Bloemhof te Wittewierum vermeld als Sigerdachurke. Deze Oudfriese naam betekent 'de kerk van Siegerd'. In de veertiende eeuw werd de plaats ook wel aangeduid met de naam Syerdeberth, hetgeen de buurt van Sierd betekent.
In het centrum van het dorp staat de hervormde kerk van Siddeburen, die geheel is gebouwd in romaanse stijl. Het oudste gedeelte van deze kerk dateert uit het begin van de dertiende eeuw en is te herkennen aan de grijze tufstenen.

Gelegen in: Groningen
Bron(nen):
freebase.com/m/0283y06 , wikipedia.org, wikipedia.org